tổn thương cột sống

Trẻ em tổn thương cột sống vì cặp sách quá nặng

Trẻ em tổn thương cột sống vì cặp sách quá nặng

Mang cặp sách nặng thường xuyên có thể khiến cho xương sống của trẻ nhỏ bị tổn thương khi trưởng thành, đó là khuyến cáo từ các trung tâm chăm…