gù lưng

Học sinh tiểu học đã thành ... " ông còng, bà còng "

Học sinh tiểu học đã thành … ” ông còng, bà còng “

Lười vận động, ngồi lỳ hàng giờ xem ti vi và đeo cặp sách quá nặng là những nguyên nhân khiến trẻ bị tổn thương xương, khớp. Theo các chuyên…