dieu tri thoat vi dia dem bang song cao tan

Trị thoát vị đĩa đệm bằng laser

Trị thoát vị đĩa đệm bằng laser  là một phương pháp can thiệp tối thiểu được Choy và Ascher đề xuất và thực hiện đầu tiên tại Áo vào năm 1986….

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng đông y

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng đông y là một phương pháp đã có từ rất lâu. Điều trị Đông y gồm có phương pháp châm cứu, các thuốc uống hoặc…