Đi giày cao gót nhiều có hại

Đi giày cao gót nhiều có hại

Đi giày cao gót nhiều có hại

Giày cao gót giúp tăng thêm chiều cao, vẻ thanh thoát, nhưng cũng có thể gây ra những bất lợi cho sức khỏe. Nếu đi giày cao gót từ 3,3…