Triệu chứng của thoát vị đĩa đệm đa dạng, diễn biến từ từ hoặc đột ngột.