Chăm sóc trẻ ” xương thủy tinh ” như thế nào??

Chăm sóc trẻ " xương thủy tinh " như thế nào??

Chăm sóc trẻ ” xương thủy tinh ” như thế nào??

Xương thủy tinh(*) là bệnh có tính di truyền, biểu hiện ở những gen lặn. Người mắc bệnh này xương rất dễ biến dạng và gãy. Hiện trên thế giới…