Thoái hóa thân đốt sống cùng với thoái hóa khớp còn hay được gọi là gai