<

Địa chỉ liên hệ

Thông tin liên hệ:

1. Trụ sở Hà Nội

tâm minh đường

2.Trụ sở Sài Gòn

 an dược

Các bạn không ở địa bàn Hà Nội và Sài Gòn, gia đình có thể gửi thuốc thông qua xe khách hoặc chuyển phát nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *