Diễn biến gù vẹo cột sống

Gù vẹo cột sống là chứng bệnh khá phổ biến và đa số không rõ nguyên nhân. Diễn tiến và hậu quả của bệnh khó dự đoán trước nếu không có quá trình theo dõi thường xuyên.

Diễn biến gù vẹo cột sống

Mới đây các nhà khoa học Hoa Kỳ đã phát triển một phương pháp xét nghiệm mới có thể giúp dự đoán diễn tiến của căn bệnh nói trên. Đó là xét nghiệm có tên ScoliScore sử dụng mẫu nước bọt của bệnh nhân để phân tích các đặc tính về ADN. Dựa vào các đặc tính này người ta xếp loại nguy cơ tiến triển bệnh cao, thấp hoặc trung bình.

Nguy cơ cao tương ứng với bệnh nhân bị gù vẹo nặng và sẽ còn tiến triển, ngược lại nguy cơ thấp tương ứng với bệnh đã ngừng tiến triển. Ngoài các thử nghiệm khác, kết quả xét nghiệm này giúp bác sĩ có thêm thông tin để quyết định điều trị sớm cho bệnh nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *