Cánh tay giả điều khiển bằng não

Jesse Sullivan có một cánh tay giả thông minh, vì nó không hoạt động bằng cách sử dụng động cơ mà được não kiểm soát. Các nhà khoa học đã tìm được cách làm cho ý tưởng kiểm soát chi bằng cách nối các dây thần kinh từ cánh tay cụt của Sullivan đến các cơ ngực của ông.

Cánh tay giả điều khiển bằng não

Khi Sullivan nghĩ đến việc cử động, các tín hiệu được các dây thần kinh nắm bắt và được một máy vi tính chuyển thông tin đến tay giả.Các nhà khoa học tại Đại học Northwestern (Mỹ) hiện đang nghiên cứu các hoạt động khác nhau của não để kiểm soát các chi giả.

Kỹ thuật tiên phong này hi vọng có thể được áp dụng cho nhiều bệnh nhân hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *